Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 1. DECEMBER 2017

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1550 1550
Lørdagstillæg,   bisættelse 1490 1490 1490
Lørdagstillæg,   begravelse 2100 2100 2100

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1220 12200
Kistegravsted,   dobbelt 2440 24400
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 315 3150
Urnehal,   pr. år! 230 230

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, TVUNGNE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 14617
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 21602
Urnegravsted,   10 år, i græs 4379
Urnegravsted,   10 år, ukendt 3284
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 19600
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 28900
Urnegravsted,   10 år 5450

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 2990 2990
Begravelse,   voksen 4300 4300
Begravelse,   barn (0-10 år) 2150 2150
Urnenedsættelse 580 580
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 975 975

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 980 1445 545
Timeløn   360 inkl. moms