Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 2023

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1600 1600
Lørdagstillæg,   bisættelse 1550 1550 1550
Lørdagstillæg,   begravelse 2200 2200 2200

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1540 15400
Kistegravsted,   dobbelt 2536 25360
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 400 4000
Urnehal,   pr. år! 250 250

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, OBLIGATORISK Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 19720
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 26540
Urnegravsted,   10 år, i græs 5910
Urnegravsted,   10 år, anonym 4420
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 29800
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 39040
Urnegravsted,   10 år 8500

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 3308 3308
Begravelse,   voksen 7089 7089
Begravelse,   barn (0-10 år) 3544 3544
Urnenedsættelse 748 748
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 995 995

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 1480 1952 850
Timeløn 474 kr. inkl. moms