Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 1. DECEMBER 2020

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1575 1575
Lørdagstillæg,   bisættelse 1495 1495 1495
Lørdagstillæg,   begravelse 2150 2150 2150

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1480 14800
Kistegravsted,   dobbelt 2334 23340
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 375 3750
Urnehal,   pr. år! 240 240

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, OBLIGATORISK Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 19300
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 26000
Urnegravsted,   10 år, i græs 5780
Urnegravsted,   10 år, anonym 4330
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 28900
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 38200
Urnegravsted,   10 år 8250

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 2995 2995
Begravelse,   voksen 6790 6790
Begravelse,   barn (0-10 år) 3395 3395
Urnenedsættelse 705 705
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 995 995

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 1445 1910 825
Timeløn 467 kr. inkl. moms