Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 2023

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1740 1740
Lørdagstillæg,   bisættelse 1650 1650 1650
Lørdagstillæg,   begravelse 2375 2375 2375

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1540 15400
Kistegravsted,   dobbelt 2540 25400
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 400 4000
Urnehal,   pr. år! 275 275

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, OBLIGATORISK Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 19720
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 26540
Urnegravsted,   10 år, i græs 5910
Urnegravsted,   10 år, anonym 4420
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 29600
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 39040
Urnegravsted,   10 år 8500

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 3310 3310
Begravelse,   voksen 7089 7089
Begravelse,   barn (0-10 år) 3544 3544
Urnenedsættelse 748 748
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 1099 1099

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 1480 1952 850
Timeløn 474 kr. inkl. moms