Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 1. DECEMBER 2021

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1600 1600
Lørdagstillæg,   bisættelse 1550 1550 1550
Lørdagstillæg,   begravelse 2200 2200 2200

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1503,68 15036,80
Kistegravsted,   dobbelt 2371,34 23713,40
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 381 3810
Urnehal,   pr. år! 250 250

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, OBLIGATORISK Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 19608,80
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 26416
Urnegravsted,   10 år, i græs 5872,50
Urnegravsted,   10 år, anonym 4399,28
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 29362,40
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 38811,20
Urnegravsted,   10 år 8382

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 3045 3045
Begravelse,   voksen 6898,64 6898,64
Begravelse,   barn (0-10 år) 3449,32 3449,32
Urnenedsættelse 715 715
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 995 995

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 1468,12 1940,56 838,20
Timeløn 474,47 kr. inkl. moms