Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 1. DECEMBER 2019

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1575 1575
Lørdagstillæg,   bisættelse 1495 1495 1495
Lørdagstillæg,   begravelse 2150 2150 2150

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1240 12400
Kistegravsted,   dobbelt 2480 24800
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 325 3250
Urnehal,   pr. år! 240 240

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, OBLIGATORISK Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 14833
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 21927
Urnegravsted,   10 år, i græs 4445
Urnegravsted,   10 år, ukendt 3333
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 19900
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 29300
Urnegravsted,   10 år 5550

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 2990 2990
Begravelse,   voksen 4400 4400
Begravelse,   barn (0-10 år) 2200 2200
Urnenedsættelse 595 595
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 995 995

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 995 1465 555
Timeløn   365 inkl. moms