Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 1. DECEMBER 2018

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1575 1575
Lørdagstillæg,   bisættelse 1495 1495 1495
Lørdagstillæg,   begravelse 2150 2150 2150

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1240 12400
Kistegravsted,   dobbelt 2480 24800
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 325 3250
Urnehal,   pr. år! 235 235

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, TVUNGNE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 14774
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 21840
Urnegravsted,   10 år, i græs 4427
Urnegravsted,   10 år, ukendt 3284
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 19800
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 29200
Urnegravsted,   10 år 5550

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 2990 2990
Begravelse,   voksen 4400 4400
Begravelse,   barn (0-10 år) 2150 2150
Urnenedsættelse 590 590
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 995 995

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 990 1460 555
Timeløn   365 inkl. moms