Takster

TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 1. JANUAR 2017

 BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.

Benyttelse   af KIRKE/KAPEL Medlem   af folkekirken.Indensogns. Medlem   af folkekirken.Udensogns. Ikke   medlem af folkekirken.
Benyttelse   af kapel 0 1525 1525
Lørdagstillæg,   bisættelse 1490 1490 1490
Lørdagstillæg,   begravelse 2100 2100 2100

 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

ERHVERVELSE   og FORNYELSE af gravsteder. Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
KISTEGRAVSTED,   20 ÅR
Kistegravsted,   enkelt 1204 12040
Kistegravsted,   dobbelt 2408 24080
URNEGRAVSTED,   10 ÅR
Urnegravsted 310 3100
Urnehal,   pr. år! 228 228

FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER

GRAVSTEDER   I GRÆS, TVUNGNE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt, græs 14397
Kistegravsted,   20 år, dobbelt, græs 21283
Urnegravsted,   10 år, i græs 4314
Urnegravsted,   10 år, ukendt 3235
ANDRE   GRAVSTEDER, FRIVILLIGE Inkl.   moms
Kistegravsted,   20 år, enkelt 19300
Kistegravsted,   20 år, dobbelt 28500
Urnegravsted,   10 år 5400

BEGRAVELSE OG KREMATION.

BEGRAVELSE   og KREMATION Medlem   af folkekirken. Ikke   medlem af folkekirken.
Kremation 2990 2990
Begravelse,   voksen 4270 4270
Begravelse,   barn (0-10 år) 2135 2135
Urnenedsættelse 575 575
Urnenedsættelse,   lørdagstillæg 975 975

GARTNERISKE YDELSER

GARTNERISKE   YDELSER KistegravstedEnkelt KistegravstedDobbelt Urnegravsted
Renholdelse,   pr år, inkl. moms 965 1425 540
Timeløn   355 inkl. moms