Historie

Uddrag af Rønne kirkegårds historie

Rønnes første kirkegård lå lige omkring Sct. Nicolai kirke. Da den blev for lille, blev den flyttet til Østre anlæg, hvor Bornholms Centralbibliotek og Rådhuset nu optager en stor del af området. Da arealet til kirkegården også blev for beskeden her, blev den flyttet til dens nuværende plads på Søndre Alle?. Flytningen påbegyndtes i 1813, hvor Rønne kirkegård blev grundlagt.

 

Omlægningen kan lade sig gøre, fordi de fleste (ca. 80%) bisættes (et urnegravsted fylder ikke så meget som et kistegravsted). Tag en tur rundt om kirkegården, også selvom du ingen ærinder har, indånd historien, kig på monumenterne, og lær af de henfarne slægter.

Rønne kirkegård ligger smukt ud til havet, og overgangen fra natur til kirkegård er fint sammenfattet med en større fyrretræs- bevoksning nederst på kirkegården. Så selvom kirkegården har et højt pasningsniveau indgår den alligevel som en del af det naturlige miljø.

Kirkegårdsarealet er senere blevet udvidet ad flere omgange, så det nu er på 9 tønder land svarende til mange husmandsbrugs jordtilliggende i tidligere tider. . En tønde land var oprindeligt det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn. I 1688 blev størrelsen defineret som 14.000 kvadratalen. Det svarer til 0,55162 hektar dvs. 10.000 m², hvilket er ca. lige så stort som to fodboldbaner. Det betyder, at 10 fodfoldbaner og Rønne kirkegård optager ca. samme jordareal.

Kirkegården er stadig i udvikling, bl.a. ved at mindre områder af gamle gravsteder omlægges til større helheder, der giver kirkegården en stor rekreativ værdi.


Området ved “Højen”

De forskellige gravstene fortæller meget om historien, om dampskibsførere, lokomotivførere og mange andre mennesker, der levede i en svunden tid.

Kirkegården fungerer for mange som en større park, og mange bruger den også som rekreativt område, ud over at den selvfølgelig bruges som en kirkegård, hvor mange kommer og går for at mindes deres kære, lede efter fjerne slægtninge, eller bare kommer for at nyde atmosfæren i de forskellige afdelinger i den kampestens-omgærdede kirkegård.