Kapel

En god del af historien på Rønne Kirkegård udgøres af Kastelskirken, som mange blot kender som Kapellet. Men i virkeligheden er det en indviet kirke, der næsten hver dag i ugen danner ramme om kirkelige handlinger. Kastelskirken blev opført i begyndelsen af 1880-erne og indviet i 1927. Sammen med kirkegården udgør kirke og kapel en smuk helhed.

Til venstre ses alterpartiet i Kastelskirken med katafalt (forhøjning – beregnet til at sætte en kiste på under begravelses sceremonien) og døbefont (ses længst til venstre i billedet). Øverst hænger et keramikkors, med relieffer fra Jesu liv.
I sydsiden af kapellet sidder der fem store glasmosaikker lavet af Poul Høm. Glasmosaikkerne symboliserer de fire årstider. Dog er der sat en “ekstra” årstid ind, idet der er en mosaik af det meget tidlige forår, hvor løgene endnu er i jorden men på vej op, altså livet, der baner sig vej. Glasmosaikkerne har tidligere prydet Ribe domkirke, men da man ville have nogle nye mosaikker der, blev de tilbudt til Rønne kapel, som selvfølgelig med glæde tog imod. Det var dog en bekostelig affære at få dem sat i. I det daglige giver de kapellet en flot flimrende lys ind fra syd, og kommer man tæt på kan man se de mange mønstre i glassene, f.eks. mange iskrystaller på vintermosaikken.

 

Der hænger normalt tre store skitser i Rønne Kapel. De er alle malet af Poul Høm og venligst udlånt af Bornholms Kunstmuseum. Det er dels “Madonna med barn”, medens der er to billeder fra Jesu gravlæggelse og opstandelse. Lige for tiden er billedet af Maria og Jesusbarnet dog på udstilling, og i stedet hænger der et billede af Treenigheden, også malet af Poul Høm.